Olimpiyatlarda İstenen Başarıların Gelmemesinin Nedenleri – 2

KULÜPLERİN YAPISI

Ülkemizde askeri, müessese, okul, spor kulüpleri ve ihtisas olmak üzere 15.878 spor kulübü bulunmaktadır. Bunların en önemlisi İhtisas kulüpleridir, çünkü ihtisas kulüpleri bir branşta uzmanlaşmış ve en az 3. Kademe antrenör belgesi ile açılan kulüplerdir. Ülkemizde 479 adet ihtisas kulübümü vardır. Binicilik, tenis, cimnastik, kayak, yüzme, karate, judo, teakwando gibi başlıca spor branşlarında faaliyet göstermektedirler.

Tek branş ve uzmanlaşmış oldukları için her branşta milli takımlara birçok sporcu vermişlerdir ama diğer kategorilerde bulunan kulüplerimizde ise birçok sıkıntılar mevcuttur. Askeri, müessese ve okul kulüplerinin toplam sayıları 1953’tür ve genellikle takım sporu hariç performans antrenmanları yaptırmazlar. Geriye kalan 13.399 adet spor kulübünün altında cimnastik, yüzme, fitness, karate, teakwando, kayak, tenis, judo, basketbol, voleybol, hentbol, badmington, okçuluk, atıcılık gibi olimpik branşlar yer almaktadır.

Karate, teakwando, judo, fitness, tenis haricinde kendi tesisleri ve antrenman salonları bulunan kulüp sayısı oldukça azdır. Bu nedenle kulüpler spor yaptırmak için başka bir kurum veya kişinin tesis veya tesis imkanlarını kiralayarak spor hayatlarına devam etmektedir. Bu durumda kalan kulüplerin %90’lık kısmı antrenörlerin sahip olduğu ve geçimlerini sağlamak için meslek olarak kullandıkları kulüplerdir. Bu kulüpler aidatlardan elde ettikleri gelirin büyük kısmını kiraladıkları tesis ve çalıştırdıkları antrenörlere verdiklerinden dolayı sporcuların performansını geliştirecek ekstra zaman ve tesis bulmakta zorlanmaktadır.

Örnek verecek olursak; yüzme branşında bir kulüp performans olarak sporcu çalıştırmak istese haftada en az 10 saat ayda 40 saat kulvarda çalışması gerekir. Bir kulvarda performansa yönelik en fazla 5 sporcu ile çalışması gerekir. Kulüp aylık sporcu başına 250 TL ücret alsa, toplam 1250 TL aylık gelir elde eder.  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri’ne ait havuzlarda kulvar saat ücretinin 80 TL olduğu düşünüldüğünde aylık 40 saat için 3200 TL kulvar ücreti ödenmesi gerekmektedir. Aradaki 1950 TL’lik farkı kulüp cebinden karşılamaktadır. Yıllık 23.400 TL’lik rakam yapmaktadır ki, bu yüzme kulüplerimizin performans sporuna ağırlık vermelerinin önünde en büyük engel gibi durmaktadır. Ama gelişim grubunda fazla öğrencisi olan kulüpler bu farkı karşılamakta ya da bir kulvarda 10 – 15 sporcu yüzdürmeye kalmaktadır. Tabî ki böyle bir çalışma ortamında sporcular yeterince gelişim gösterememektedir.

Bu soruna çözüm olarak Spor Bakanlığı performans ile uğraşan kulüpler için ücretsiz tahsis konusunda genelge yayınladı. Fakat havuzların yoğunluğu ve bazı kriterlerden dolayı sağlıklı uygulanamamaktadır.

Spor tesislerinin giderleri de düşünüldüğünde her iki tarafta çıkmazda kalmaktadır. Öncelikle olimpiyatlarda başarılı olmak için kulüplerimizin ve antrenörlerimizin tesislerden yararlanma olanaklarını daha çok artırıcı tedbirler alınmalı ve  her tesiste en az üç tane kurumsallaşmış, para kazanabilen ve bu kazandığı para ile performans sporcularının lojistiğini, teknik malzemelerini ve antrenörlerin gelişimlerini sağlayabilecek hususlarda harcama yapabilecek ihtisas kulüpleri oluşturulması gerekmektedir. Bunun içinde  sporu, tesisi, eğitimi, teknolojiyi, dünyadaki gelişmeleri bilen uzmanlardan bir kurul oluşturularak yeni bir spor yasası çıkarılması gerekir. Bu yasa ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşgüdüm halinde spora yönelik çalışabilecek hale getirilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin ve kamu kuruluşlarının bir an önce sporda ihtisas kulüpleri açması sağlanmalı kanunen bütçelerinin en az %5-10’unu spor tesisleri, spor kulüpleri ve sporculara ayrılmasının ve kurumların var olan spor tesislerinden halkın yanında amatör spor kulüplerinin de yaralanmasının sağlaması gerekmektedir.

Ayrıca çıkarılacak kulüpler yasası ile de bu kulüplerin Spor Bakanlığı tarafından takibe alınarak verilen imkanları amaca yönelik kullanıp kullanmadığı da takip edilerek gerektiğinde gerekli uyarıları ve yaptırımları yapması gerekir.

Biz spor kulüplerimizi ne kadar çok geliştirirsek, ne kadar çok büyütürsek  onlarda o oranda başarılı sporcular yetiştirecekler ve olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutacaklardır.

HAKAN AKTAÇ
Spor Yöneticisi